Aktuálne


JÁN WEISS (1949 - 2014)

     Po ukončení stredoškolského štúdia  na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Brezne pracoval  Ján Weiss najskôr ako učiteľ  v tunajšej Ľudovej škole umenia a na Základnej deväťročnej škole v Šumiaci. Popri zamestnaní absolvoval štúdium národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ponuka pre školy

Ponuka expozícií a vyučovacích hodín

Horehronského múzea v Brezne