Aktuálne


Príbeh predmetu "Rok 1914"

     
    S cieľom zlepšiť propagáciu práce múzejníkov, skvalitniť komunikáciu s verejnosťou, posilniť vzájomnú spoluprácu múzeí a systematicky pokračovať v komplexnej dokumentácii 20. storočia vyhlásil Zväz múzeí  na Slovenku kampaň Múzeum v čase a  čas v múzeu. Úvodným projektom sa stal projekt Príbeh predmetu. Rok 1914 venovaný storočnici vyhlásenia prvej svetovej vojny, Horehronské múzeum v Brezne sa zapojilo do edičnej časti projektu, zameranej na propagáciu múzejných fondov, ktorá umožňovala prostredníctvom jedného vybraného predmetu prerozprávať príbeh vzťahujúci sa k vojnovým udalostiam.    

(NE)ZABUDNUTÉ FOTOGRAFIE

Názov výstavy: (NE)ZABUDNUTÉ FOTOGRAFIE

(Fotografie Cyrila Pavúka z prelomu 30. a 40. rokov 20. storočia)

Miesto konania: Horehronské múzeum – Meštiansky dom, Námestie gen. M. R. Štefánika 

                          č. 13, Brezno

Usporiadateľ: BBSK – Horehronské múzeum v Brezne

                        Mesto Brezno

Ponuka pre školy

Ponuka expozícií a vyučovacích hodín

Horehronského múzea v Brezne