Aktuálne


Keď sa povie LEGO...

     Keď sa povie Lego.... vybaví sa mnohým – malým, veľkým, mladým, aj tým skôr narodeným svetoznáma stavebnica, ktorej zostavy buď vlastnia, alebo po nich túžia a nikdy ich nemali vo vlastnej zbierke. To je dostatočný dôvod na to, aby sa prišli presvedčiť, či ich vysnívaná zostava, model,  alebo možno len figúrka, nie je práve vystavená v priestoroch Horehronského múzea.

JÁN WEISS (1949 - 2014)

     Po ukončení stredoškolského štúdia  na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Brezne pracoval  Ján Weiss najskôr ako učiteľ  v tunajšej Ľudovej škole umenia a na Základnej deväťročnej škole v Šumiaci. Popri zamestnaní absolvoval štúdium národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ponuka pre školy

Ponuka expozícií a vyučovacích hodín

Horehronského múzea v Brezne