Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

APL V ZNAMENÍ UMELECKEJ TVORBY

* * * * * * * * * *

Predmet mesiaca APRÍL 2018
Taká jednoduchá detská hračka

Horehronské múzeum v Brezne vlastní vo svojich zbierkach takmer  300 hračiek, líšiacich sa typom materiálu, rokom vzniku či spôsobom použitia. V rámci cyklu múzejné perličky vám Horehronské múzeum v Brezne v mesiaci apríl predstavuje jednoduché zvukové hračky, ktorých cieľom bolo deti zabaviť i upokojiť. Príďte sa pozrieť na to ako vyzerala jednoduchá detská hrkálka, klepáč, či aj dnes známy rapkáč.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

* * * * * * * * * *

HOREHRONSKÉ MÚZEUM
ÚSPEŠNÉ VO FONDE PRE PODPORU UMENIA

Horehronské múzeum sa v roku 2017 opäť uchádzalo o dotáciu Fondu na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom Reštaurovanie pláščenice. Bolo úspešné a  Fond podporil projekt vo výške 4500 € (90 % požadovanej sumy), čím sa stal hlavným partnerom projektu rozvrhnutého až do júna 2018. Zámerom projektu je reštaurovanie liturgického predmetu – pláščenice  (pravdepodobne z roku 1900), symbolizujúcej plátno do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo Krista a uložené do hrobu, zo zbierkového fondu kurátorky Ivici Krištofovej. Používa sa vo Východnej cirkvi pri obradoch Veľkej noci a v deň Veľkého piatku sa kladie do Božieho hrobu k verejnej úcte. Počas liturgie vzkriesenia je pláščenica prenesená na oltár, kde zotrvá až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Ide o ojedinelú pamiatku tohto typu v zbierkovom fonde múzea, ktorá reprezentuje pôsobenie Východnej cirkvi v jeho zbernej oblasti. Cieľom projektu je, vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia niektorých častí, dosiahnutie takého fyzického stavu predmetu, aby sa pláščenici vrátil náležitý, plnohodnotný vzhľad a tým aj výpovedná hodnota, aby bola vhodná na prezentačné aktivity múzea a reprezentovala zbierku paramentov múzea, ktorá zastupuje všetky cirkvi pôsobiace v regióne.

Your language:

Letná sezóna 2017

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.