Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

ROZKVITNUTÝ MÁJ V HOREHRONSKOM MÚZEU
 

 

Tretia májová sobota bola už tradične venovaná Noci múzeí a galérií - celoeurópskemu podujatiu realizovanému pod patronátom Rady Európy. Cieľom tohto podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Za príjemnú atmosféru, ktorú ste spolu s nami navodili i Vy milí návštevníci, by sme radi poďakovali Kataríne Jančovej a Janke Lakovej, country skupine Vodopád, Divadelnému súboru Terézie Vansovej z Rimavskej Píly, Ing. Miroslavovi Baranovi - vedúcemu odboru kultúry a športu mesta Brezno, Technickým službám mesta Brezno, Hotelu Ďumbier, Marianovi Pavúkovi, Petrovi Berčíkovi, Jozefovi Faškovi, Matejovi Vojtkovi a všetkým nemenovaným, ktorí priložili ruku k dielu.
ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VAŠU ĎALŠIU NÁVŠTEVU* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

PREDMET MESIACA MÁJ - BREZNIANSKE RETIAZKY

„Výšivka ako kultúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii na Slovensku výsadné postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov a tradovania estetických predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií. Predstavovala estetickú zhodu a okrasný doplnok každodenného a sviatočného života vidieckej komunity. V ornamentike, farbách  a materiáloch zviditeľňovala hlboké väzby na spoločenstvo, ku ktorému sa viazala. Bola významnou zložkou roľníckeho odevu, znakom roľníckeho stavu, identifikačným prostriedkom, podľa ktorého sa poznalo, z ktorej dediny a oblasti človek pochádzal. Roľnícke prostredie sa v historickom vývine európskeho výšivkárskeho umenia stalo jej poslednou zastávkou, sociálnym základom, v ktorom sa naplno uplatnila.“ Takto predstavuje Oľga Danglová výšivku na Slovensku vo svojej rovnomennej knihe.
Horehronské múzeum v Brezne disponuje niekoľkými očarujúcimi odevnými súčiastkami a textíliami, ktoré dokladajú prítomnosť svetoznámej podpolianskej výšivky tzv. krivou ihlou aj v našom rázovitom regióne. Ako? S kým? ... to všetko sa dozviete v Horehronskom múzeu - Meštianskom dome v Brezne. Srdečne Vás pozývame.

* * * * * * * * * *

HOREHRONSKÉ MÚZEUM
ÚSPEŠNÉ VO FONDE PRE PODPORU UMENIA

Horehronské múzeum sa v roku 2017 opäť uchádzalo o dotáciu Fondu na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom Reštaurovanie pláščenice. Bolo úspešné a  Fond podporil projekt vo výške 4500 € (90 % požadovanej sumy), čím sa stal hlavným partnerom projektu rozvrhnutého až do júna 2018. Zámerom projektu je reštaurovanie liturgického predmetu – pláščenice  (pravdepodobne z roku 1900), symbolizujúcej plátno do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo Krista a uložené do hrobu, zo zbierkového fondu kurátorky Ivici Krištofovej. Používa sa vo Východnej cirkvi pri obradoch Veľkej noci a v deň Veľkého piatku sa kladie do Božieho hrobu k verejnej úcte. Počas liturgie vzkriesenia je pláščenica prenesená na oltár, kde zotrvá až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Ide o ojedinelú pamiatku tohto typu v zbierkovom fonde múzea, ktorá reprezentuje pôsobenie Východnej cirkvi v jeho zbernej oblasti. Cieľom projektu je, vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia niektorých častí, dosiahnutie takého fyzického stavu predmetu, aby sa pláščenici vrátil náležitý, plnohodnotný vzhľad a tým aj výpovedná hodnota, aby bola vhodná na prezentačné aktivity múzea a reprezentovala zbierku paramentov múzea, ktorá zastupuje všetky cirkvi pôsobiace v regióne.

Your language:

Letná sezóna 2018

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.