Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV ETNOGRAFICKEJ EXPOZÍCIE

Vyhlasovateľ: Horehronské múzeum

Adresa: Námestie gen. M.R.Štefánika 47/55 977 01 Brezno

Druh podujatia: súťaž

Kontakt: Bc. Krištof Štipák , 0940 599 930, stipak [bodka] kristof [zavináč] gmail [bodka] com

Predmetom súťaže je vypracovanie a predloženie architektonicko – výtvarného návrhu novej etnografickej expozície v súlade s ideovým zámerom a konceptom vypracovaným pracovníkmi Horehronského múzea. Expozícia bude súčasťou objektu roľnícko – remeselníckej usadlosti s unikátnou technickou pamiatkou zachovanou in situ – mangľom na konský pohon v Brezne, Rázusova ul. 20, na ktorú je plánovaná kompletná rekonštrukcia. Uskutočnením súťaže ide o výber najlepšieho návrhu dispozičného riešenia novej stálej expozície, predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko – výtvarnej štúdie a vypracovanie realizačného projektu pre realizáciu expozície.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Druh súťaže:

-podľa účelu: projektová

-podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná

-podľa predmetu súťaže: architektonicko – výtvarná

-podľa priebehu súťaže: jednoetapová

Termín vyhlásenia súťaže: 9.11.2021

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 07.03.2022 do 13:00 hod.

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11.03.2022 o 10:00 hod.

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17.03.2022

Lehota na vyplatenie cien a odmien: do 31.03.2022

Porota:

Ing. arch. Róbert Bakyta, AA SKA, predseda poroty nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Jana Štofan Styková, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Martin Somora M.Arch, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi

Mgr. Peter Černek, ÚBBSK – vedúci odd. kultúry, závislý na vyhlasovateľovi

Mgr. Ivica Krištofová, riaditeľka Horehronského múzea závislá na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty: Ing. arch. Pavol Kupec, AA SKA nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. Zuzana Jóbová, PhD., Krajská organizácia CR, BB SK závislý na vyhlasovateľovi

Ceny:

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny. Hodnoty uvedené v zátvorke sú sumy, ktoré budú vyplatené oceneným účastníkom = očistené o zrážku dane z výhry (19%):

1. cena: 2 800 € (2 334,50 €)

2. cena: 2 000 € (1 686,50 €)

3. cena: 1 500 € (1 281,50 €)

Architektonickú súťaž návrhov etnografickej expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Dokumenty na stiahnutie:

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

SÚŤAŽNÉ ZADANIE

IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKA

SÚŤAŽNÉ POMÔCKY 

/docs/"Prihláška_Malí včelári"

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.