Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

V etnologickej zbierke Horehronského múzea je v súčasnosti zaevidovaných vyše 15 000 predmetov. Najpočetnejšou je zbierka ľudového odevu a textilu (takmer 6000 kusov). Sú v nej zastúpené vzácne obradové textílie (kútne plachty, prikrývky na krst), svadobné vence a pierka, strieborné šperky, všetky typy krojov z oblasti Horehronia, oblasti Čierneho Hrona, Podpoľania, odev a textil z robotníckych oblastí (Hronec, Podbrezová) i textílie z iných dedín povodia horného toku Hrona. Zberateľský zámer sledoval zmeny v tradičnom odeve v oblastiach, kde sa až do súčasnosti nosí (napr. nákup súčasných obradných odevov z Horehronia v roku 2007) a na druhej strane v lokalitách, kde jeho nosenie zaniklo. V zbierke takto vznikli početné súbory všetkých súčiastok ľudového odevu a odevných doplnkov. Hodnotnou a ojedinelou je zbierka vlnených káps – cedidiel, používaných tunajšími drevorubačmi a pastiermi v 19. a 20. storočí.

Obdobne sa postupovalo aj pri získavaní bytových a hospodárskych textílií, ktoré sa v regióne používali v období 19. a 20. storočia (kútne plachty, súpravy posteľných výbav, iné keprové a ripsové tkaniny, nástenky, uteráky, vreckovky, lemovky a pod.)  Cenné sú vzorníky výšiviek zo začiatku 20. storočia a dokumentácia Školy pre ženské povolania, ktorá v Brezne existovala v 30. rokoch 20. storočia a ktorej absolventky aplikovali vo vybaveniach mestských domácností skúsenosti získané na ručných prácach v tejto škole (vzorníky, strihy, hotové výrobky). V zbierke odevu a textilu samostatný komplet tvorí mestské oblečenie z konca 19. storočia a z prvej polovice 20. storočia z Brezna. Je šité ručne aj na šijacích strojoch. Zvláštnu pozornosť si v tejto zbierke odevov zasluhujú strieborné gombíky z mužského súkenného odevu (vrchné kabáty a vesty). Etnologická zbierka múzea obsahuje aj vzácne ručne tkané damasky breznianskych tkáčov – uteráky, servítky, posteľná bielizeň, obrusy na svadobné stolovanie.

 Zbierka nástrojov a pomôcok, ktoré sa používali pri spracúvaní ľanového, konopného a vlneného vlákna predstavuje v Horehronskom múzeu veľmi rozsiahly fond. Je v ňom zaevidovaných vyše 1000 predmetov (nástroje na úpravu priadnych surovín, výrobu nití, tkanie plátna, často s bohatou výzdobou).

V ostatných rokoch múzeum získalo do svojich fondov celé zariadenia viacerých remeselníckych dielní – kováča (Polomka, Lom nad Rimavicou, Jasenie), debnára (Brezno), obuvníka (Mýto pod Ďumbierom), kožušníka (Polomka), pánskeho krajčíra (Brezno). Počtom exemplárov (vyše 300) je pozoruhodná aj zbierka pracovných nástrojov, pomôcok a modrotlačových foriem breznianskych farbiarov tkanín, ktoré múzeum získalo v roku 1967 od posledného majiteľa modrotlačovej dielne v Brezne Vojtecha Roštára.

Horehronské múzeum začalo systematicky budovať svoju zbierku výrobkov z produkcie hroneckej zlievarne a smaltovne začiatkom 70. rokov 20. storočia. Do početnej zbierky (viac ako 800 predmetov) patrí kuchynské náradie, bytové doplnky a reprezentačné predmety. K Hroncu, ale aj k oblasti Pohorelských železiarní sa viaže zbierkový fond liatinových predmetov – náhrobníkov (krížov, nápisových tabuliek, náhrobných plastík) a rozmanitých úžitkových liatinových predmetov.

Zbierka pastierskeho a salašníckeho náradia, vzhľadom k polohe regiónu v stredoslovenskej horskej oblasti, má skladbu reprezentujúcu tento spôsob života a zamestnania jej obyvateľov. Sú to výtvarne zaujímavé rezbárske diela – črpáky, typologicky zastupujúce prechodnú oblasť (regionálne varianty týchto nádob), formy na syr, črpačky a iné salašnícke nádoby, ľudové hudobné nástroje (gajdy, píšťaly, zvonce) a iné výstrojné doplnky pastierov (valašky, palice, opasky, kapsy a i.)

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.