Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Budovanie zbierky literárnej povahy v meste s bohatými literárnymi tradíciami bolo  prirodzeným a pôvodným zámerom zakladateľov Horehronského múzea. Boli to v prvom rade literárne diela spisovateľov, ktorí v Brezne a okolí žili, tvorili alebo sa v regióne narodili. Neskoršie sa tieto diela stali základom muzeálnej knižnice. Zbierkové predmety so vzťahom k regionálnym literárnym osobnostiam sú evidované v historickom fonde – písomnosti (korešpondencia, drobné tlače, osobné dokumenty – rodné a úmrtné listy, vysvedčenia, preukazy), fotografie, osobné predmety spisovateľov. Súčasťou zbierky sú tiež pozvánky, plagáty, programy, scénické návrhy divadelných hier z repertoáru Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.