Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov :                   Predmet mesiaca február 2017

                              Dary (z) lásky

Miesto konania:       Horehronské múzeum v Brezne, Námestie gen. M. R. Štefánika 13,    

                              Meštiansky dom

Usporiadateľ:          Horehronské múzeum v Brezne

Trvanie výstavy:      február

Zostavila:                Vanda Golianová

 

 

 

          Blíži sa sviatok svätého Valentína, talianskeho kňaza a lekára, ktorý potajme proti cisárskej vôli Claudia II. sobášil vojakov, za čo bol odsúdený a neskôr popravený. Katolíci z celého sveta si pripomínajú tohto svätca už od roku 496. 14. február bol aj dňom pripomienky na známu rímsku vlčicu, ktorá odchovala legendárnych zakladateľov mesta Rím Romula a Rema, a zároveň aj dňom osláv bohyne plodnosti Juno. Aké dary (z) lásky dávate svojim blízkym vy?        

          V roku 1924 publikoval francúzsky sociológ a antropológ Marcel Mauss prevratné dielo Esej o dare, v ktorom popísal dar ako jednu z univerzálnych kultúrnych kategórií existujúcu v každom spoločenstve. Dar predstavoval ako materiálnu, tak činnostnú alebo duchovnú hodnotu. Mohol to byť predmet, právo nosiť nejaké meno, symbol či pieseň. Podľa Maussovej teórie bol práve dar a vzájomné obdarovávanie sa príslušníkov spoločnosti predpokladom jej udržateľnosti.

          Zaujímavou skupinou darov z lásky sú ženské pracovné náradia ako piesty a mangle na pranie, hrable či praslice. Ženy v minulosti nevnímali takéto dary ako pripomienku ťažkej ženskej práce, ale ako možnosť spomenúť si na svojho vyvoleného i pri práci. Dar (z) lásky poväčšine vyzdobil samotný darca, čím preukázal nielen svoju manuálnu zručnosť a záujem o danú osobu, ale často aj svoje postavenie v ekonomickom rebríčku danej lokálnej spoločnosti.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.