Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov:          Predmet mesiaca marec 2017

                   Najstaršia kniha v HMB

Miesto:         Horehronské múzeum v Brezne - Nám. gen. M. R. Štefánia 13 - Meštiansky dom

Trvanie:        marec 2017

Zostavil:        Hana Peterajová

           

Marec je mesiac knihy od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Vtedy bol cieľ jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.

Martin Hrebenda Hačanský (10.3.1796 – 16.3.1880) bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovania. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní  ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Do mesiaca knihy vhodne zapadá aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Súčasťou Horehronského múzea v Brezne je aj knižničný fond. Základom knižnice sa stali rôzne tituly beletrie a odbornej literatúry so vzťahom k literárnym postavám Brezna a okolia, ktoré v začiatkoch múzea venovali breznianski priaznivci. Dnes je to už špecializovaná knižnica s viac ako 10 000 knižnými jednotkami, obsahujúca hlavne spoločenskovednú literatúru. Samostatnú časť tvorí historický knižný fond (viac ako 500 zväzkov, od 16.storočia až po rok 1918). Sú to diela prírodovedné, zemepisné, jazykovedné i knihy o dejinách a filozofii.

Najstaršou knihou je Kniha Jezusa Sýracha Zrcadlo pobožnosti, cnosti, kázne y počestnosti z roku 1563. Kniha Jesusa Syracha inak Ecclesisticus s podtitulom Zrcadlo pobožnosti, cnosti, kázne i počestnosti, ktorú napísal Luterov priateľ Kašpar Huberin a do češtiny preložil jindřichohradský katolícky farár Tomáš Rešl. Kniha prvý krát vyšla u vydavateľa Jiřího Melantricha v roku 1557. Bola veľmi obľúbená a preto vyšla ešte niekoľkokrát. Kniha obsahuje cirkevné i duchovné  napomenutia a príklady pre všetkých ľudí, prospešné každému v jeho povolaní a jeho správaní sa. 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.