Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov : Predmet mesiaca máj 2017 - Katalóg filmových plagátov

 Miesto konania: Námestie gen. M. R. Štefánika č.13 (Meštiansky dom), Brezno

Usporiadateľ: Horehronské múzeum v Brezne

Trvanie : máj 2017

Zostavila: Ivica Krištofová

 

Telovýchovná  jednota Československá obec sokolská patrila v novovzniknutej Československej republike nielen k branným organizáciám s najstaršou históriou, ale aj k tým  najmasovejším . Ako Českú obec sokolskú ju založil vysokoškolský pedagóg  dr. Miroslav Tyrš  a obchodník Jindřich  Fűgner v Prahe, v roku 1862,  na princípoch gréckej kalokagatie. Patrila k celonárodným hnutiam, založená na princípoch občianskej slobody, rovnosti, bratstva a činorodom československom vlastenectve. V roku 1920, kedy bola organizácia premenovaná na Československú obec sokolskú (ČOS)  bola súčasťou jej štruktúr  aj Telocvičná jednota v Brezne, zaradená do župného okresu Banská Bystrica, ako súčasti  Pohronskej župy V. Paulínyho  - Detvan.

Propagátorom myšlienky založenia breznianskej jednoty bol vojak Václav Michal z Banskej Bystrice, ktorý sa v roku 1919 stal prvým cvičiteľom. Na valnom zhromaždení v marci 1919 sa k myšlienke  Sokola prihlásilo takmer sto ľudí – dospelých aj dorastencov. Stanovy ČOS umožňovali jednotám získavať rôzne licencie s cieľom vylepšiť si svoju finančnú situáciu.

6. mája 1921 požiadala jednota o pridelenie  „biografickej“ licencie. Po jej pridelení zakúpila premietací prístroj, založila biografický odbor a začala s premietaním. Nakoľko nevlastnila  samostatné priestory, využívala k divadelným aj filmovým predstaveniam priestory spoločenskej „dvorany“ v dnešnom hoteli Ďumbier. Po viacerých neúspešným rokovaniach o predaji vhodnej budovy, vydal Stavebný odbor Mesta Brezno jednote  9. mája 1927 povolenie na výstavbu účelovej budovy – Sokolovne v blízkosti Hrona. Bol najvyšší čas, nakoľko jednote hrozilo odobranie licencie. Finančné prostriedky na výstavbu sa zabezpečovali formou darov, pôžičiek, príspevkov, úspor. Výstavbu podporila Župa Pohronská, okres, mesto prispelo darovaním 100 000 tehál. Členovia jednoty mali určené pracovné povinnosti, z ktorých sa mohli vykúpiť a pomerne vysokú čiastku vyzbieral starosta Emil Kusý predajom symbolických tehličiek.

K 31.12.1927 boli potrebné práce  ukončené, prevádzka začala po dodatočných úpravách v apríli 1928. Poschodová budova mala na prízemí viacúčelovú miestnosť, vyhradenú na cvičenie, organizovanie vzdelávacích, spoločenských podujatí, divadelných a filmových predstavení. Prehľad o výbere filmov ponúka katalóg plagátov z rokov 1922 – 1939, ktorý archivoval Rudolf  Dvorský, pokladník kina a hospodár jednoty.  Katalóg je súčasťou zbierky Horehronského múzea v Brezne, ktorá dokumentuje činnosť tunajšej telovýchovnej jednoty. Výnimočne si v ňom môžu návštevníci múzea a priaznivci filmového umenia zalistovať počas jeho vystavenia ako Predmetu mesiaca máj 2017.

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.