Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov:           Predmet mesiaca jún 2017

                      Vandrovná knižka

Miesto:          Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánia 13 - Meštiansky dom

Trvanie:         jún 2017

Zostavil:        Mgr. Ivana Mojžišová

 

Je začiatok júna a na dvere pomaly klope mnohými očakávané leto. Pre viacerých je to symbol oddychu, dovoleniek a cestovania. Cestovanie sa však nespája len s odpočinkom a zregenerovaním síl. V minulosti, tak ako aj dnes, bola migrácia za prácou bežným javom.

Medzi historické písomnosti dokumentujúce túto migráciu patria vandrovné knižky. Vandrovná knižka v zbierkach Horehronského múzea v Brezne patrila Ignácovi Wagnerovi, ktorý bol členom cechu stolárov. Cechy boli organizácie, ktoré zoskupovali remeselníkov a platila v nich prísna hierarchia. Na najnižšej pozícii sa nachádzali učni, nad nimi boli tovariši, majstri a hlavou cechu bol cechmajster. Ak sa tovariš chcel stať majstrom, musel absolvovať prax u viacerých majstrov. Táto prax sa nazývala vandrovka a počas nej bol do vandrovnej knižky zaznamenávaný jej priebeh, ale zároveň bol sledovaný mravný charakter tovariša.

Hoci je táto vandrovná knižka v mierne poškodenom stave, stále sa v nej môžeme dočítať o tom, ako napríklad Ignác Wagner vyzeral alebo koľko vandroviek absolvoval.

Skúste si na chvíľu oddýchnuť a privandrovať do Horehronského múzea, kde okrem mnohého  iného môžete zhliadnuť vandrovnú knižku stolárskeho remeselníka Ignáca Wagnera.  

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.