Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov:               Predmet mesiaca júl - august

                        Výstroj mestského sluhu

Miesto konania:    Horehronské múzeum v Brezne, Námestie gen. M. R. Štefánika 13, Meštiansky dom

Usporiadateľ:       Horehronské múzeum v Brezne

Trvanie výstavy:  júl - august 2017

Zostavila:            Mgr. Ľubomír Bagačka

 

Predmetom mesiacov júl - august 2017 sú fragmenty výstroje mestského sluhu pochádzajúce približne z obdobia polovice 19. storočia. Výberom týchto zbierkových predmetov chce Horehronské múzeum v Brezne návštevníkom priblížiť dnes už neexistujúce povolanie mestského sluhu. Ako zamestnanca mestskej samosprávy, ktorý okrem iného dohliadal aj na dodržiavanie verejného poriadku, ho môžeme nazvať akýmsi predchodcom dnešnej mestskej polície. Viac o jeho pracovných povinnostiach, ako aj spôsobe života sa dozviete v Meštianskom dome č. 13. na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika.

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.