Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Názov:          Nevšedné okamihy
                   Výstava fotografií Anny Nociarovej a Ivety Kardhordovej

Miesto:         Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánia 13 - Meštiansky dom
Trvanie:       7.11.2017 – 28.11.2017

Zostavila:     Mgr. Ivana Mojžišová

 

Počas novembra – medzinárodného mesiaca fotografie – predstavuje Horehronské múzeum v Brezne tvorbu dvoch regionálnych fotografiek. Prvou z nich je Anna Nociarová, ktorá dynamicky fotografuje ľudí a ich prostredie v mnohorakých podobách. V jej práci cítiť pokoru ku fotografovaným objektom a priamosť tvorivého vyjadrenia. Druhou fotografkou je Iveta Kardhordová. Dôležité miesto v jej tvorbe má reportážna fotografia. Pri spracovaní svojich fotografií sa nevyhýba ani experimentovaniu a zvláštnym efektom.

Obidve fotografky pracujú v Železiarňach Podbrezová a.s., ktoré im v tomto prípade poskytli aj námet na fotografovanie – výstava Nevšedné okamihy je venovaná športu a športovcom.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.