Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Horehronské múzeum ponúka verejnosti možnosť využiť konzultácie s odbornými pracovníkmi či už za súkromným, študijným alebo iným účelom. Zároveň bádateľom sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z muzeálnych dokumentačných fondov. 

Návštevu múzea je potrebné v takomto prípade ohlásiť s dostatočným predstihom konkrétnemu pracovníkovi. Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť a vlastnoručne podpísať bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku. Fotografovanie zbierkových predmetov je spoplatnené podľa platného cenníka. 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.