Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Ponuka prezentácií pre verejnosť vychádza z Ponuka vyučovacích hodín, pričom obsah prezentácií a sprievodné slovo je prispôsobené konkrétnej skupine poslucháčov (podľa veku a zamerania). V prípade záujmu o prezentáciu, ktorá sa v ponuke nenachádza kontaktujte priamo odborných pracovníkov múzea. 

Rozsah: 45 minút a podľa dohody

Poplatok:  1 € na 1 osobu

Prezentáciu treba dohodnúť v časovom predstihu s konkrétnym lektorom - Personálne obsadenie.

 

1. Tradičný odev na Horehroní a v okolí Brezna

2. História mesta Brezno

3. Urbanizmus a stavebný vývoj mesta Brezno

4. Literárna história Brezna a regiónu (tematické náučné vychádzky)

5. Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne

6. Z histórie židovskej komunity v Brezne

7. Pamäť v kameni

8. Ľudový tanec v okolí Brezna

9. Cyklus „Breznianske osobnosti“

 

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.