Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 


 

Tretia májová sobota bola už tradične venovaná Noci múzeí a galérií - celoeurópskemu podujatiu realizovanému pod patronátom Rady Európy. Cieľom tohto podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Za príjemnú atmosféru, ktorú ste spolu s nami navodili i Vy milí návštevníci, by sme radi poďakovali Kataríne Jančovej a Janke Lakovej, country skupine Vodopád, Divadelnému súboru Terézie Vansovej z Rimavskej Píly, Ing. Miroslavovi Baranovi - vedúcemu odboru kultúry a športu mesta Brezno, Technickým službám mesta Brezno, Hotelu Ďumbier, Marianovi Pavúkovi, Petrovi Berčíkovi, Jozefovi Faškovi, Matejovi Vojtkovi a všetkým nemenovaným, ktorí priložili ruku k dielu.
ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VAŠU ĎALŠIU NÁVŠTEVU
 

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.